Zamówienia publiczne

Niestety, w dzisiejszym społeczeństwie niezwykle popularnym zjawiskiem jest korupcja. Praktycznie, w każdej dziedzinie życia (zwłaszcza w sektorze publicznym) mamy do czynienia z licznymi niejasnościami, które balansują na granicy prawa. W związku z powyższym, szczególne traktowanie wydatków środków publicznych (zamówienia publiczne) jest całkowicie zrozumiałe.

Rodzaje zamówień

Udzielanie tego rodzaju zamówień jest silnie regulowane, ponieważ konieczne jest równe traktowanie potencjalnych wykonawców. W całym procesie powinna być zachowana reguła bezstronności i obiektywizmu, a ponadto uczciwość konkurencji oraz jawność powinny przyświecać każdemu uczestnikowi tego procesu.

Właściwa postawa

Co więcej, wszystkie zamówienia publiczne powinny odbywać się zgodnie z zasadą pisemnego postępowania. Tylko takie podejście do sprawy, daje szansę na znaczne ograniczenie procederów korupcyjnych.